ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

Interviews

Een tweede bezoek bij de Parochie van de Heilige Apostelen, waarbij we met behulp van Cristina deelnemers hebben gevonden die hun verhaal en ervaring in België wilden delen. We hebben mensen in de Parochie geïnterviewd en geluisterd naar hun persoonlijke verhalen, wat uiteindelijk meer nuance brengt in het “Roemeen zijn” voor het groter publiek.

Parochie van de Heilige Apostelen

Een eerste bezoek bij de Parochie van de Heilige Apostelen, waarbij we de Roemeense gemeenschap hebben geobserveerd, en het project hebben besproken met de priester Gabriel Pop en zijn vrouw, Cristina Pop.

Interactieve workshop

Interactieve workshop onder begeleiding van Georgiana Popa (dienst diversiteit Brugge), Ava Blanche (fotografe en kunstenares) en Patrick Van den Nieuwenhof (ADR-Vlaanderen) gevolgd door een BBQ.

Verkennend bezoek

Verkennend bezoek waarin Georgiana Popa wat verteld heeft over de Roemeense gemeenschap in Zeebrugge en een rondleiding doorheen Zeebrugge gaf.


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.