ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

Over ADR-Vlaanderen

Functie & rollen

Functies & rollen

ADR-Vlaanderen bouwt sociaal-culturele praktijken uit die bijdragen tot sociale, maatschappelijke, culturele en beleidsparticipatie. In de eerste plaats zijn onze acties gericht op wat volwassenen doen in hun vrije tijd.  We realiseren dit op basis van onderstaande rollen en functies.

Gemeenschapsvormende functie

Leerfunctie

Maatschappelijke bewegingsfunctie

Culturele functie​

Verbindende rol

Kritische rol

Laboratoriumrol

Functies

Gemeenschapsvormende functie

Ondersteunen en samenbrengen

ADR-Vlaanderen ondersteunt groepen die zich engageren voor een duurzame en solidaire samenleving in Vlaanderen. Dit op individueel niveau, maar vooral door de groepen samen te brengen om nieuwe groepen te vormen en ervaring en kennis te delen. Daarnaast ondersteunt ADR-Vlaanderen de groeiende gemeenschap van Roemenen in Vlaanderen en helpt met de inclusie van deze doelgroep. Door het brede publiek van Vlamingen en Roemenen samen te brengen en het onbekende bekend te maken probeert de organisatie bij Vlamingen het wantrouwen ten opzichte van migranten te verminderen.

Leerfunctie

Doelbewust en onbedoeld leren

Leren is volgens ADR-Vlaanderen de evolutie in de manier waarop je de wereld ziet en hoe je jezelf hieraan aanpast. Er zijn twee manieren van leren waarop ADR-Vlaanderen inzet. Enerzijds het doelbewust leren. Dit doen we met de
ADR-academie (zie thema ‘aanbod ADR’) en het inspiratieboek. Anderzijds is er het onbedoeld leren (waaronder leren door ervaring) dat zeker even belangrijk is. Daarop zet de organisatie in met (inleef)reizen, sociaal culturele activiteiten en het magazine Buna (zie thema ‘aanbod ADR’) waarin thema’s anders bekeken worden.

Maatschappelijke bewegingsfunctie

Solidaire en duurzame samenleving in Vlaanderen en Roemenië creëren

Over het algemeen heerst er een eerder negatieve perceptie over Roemenië en de Roemenen. Hier wil ADR-Vlaanderen iets aan doen door Roemenen en Vlamingen samen te brengen, inclusie te bevorderen, Roemenen zich welkom te laten voelen, hen een stem te geven, enzovoort. Verder is er in de maatschappij van vandaag een toenemend nationalistisch denken. Dit wil ADR-Vlaanderen tegengaan door niet enkel te focussen op Vlaanderen maar ook op Roemenië als deel van de Europese Unie. De maatschappelijke bewegingsfunctie wordt vervuld via politisering (debat, sociaal culturele evenementen en thema’s anders bekeken) en vooral engagement.

Culturele functie

Ondersteuning voor andere functies

Deze functie omvat het delen van de Roemeense en Vlaamse/Belgische cultuur en het organiseren van culturele evenementen. Dit steeds met als doel het samenbrengen van mensen, het inzetten op maatschappelijke beweging of het creëren van een leeromgeving.

Rollen

Verbindende rol​

Bij ADR-Vlaanderen krijgt de verbindende rol een prominente plaats. De organisatie verbindt mensen met een hart voor Roemenië. Dit onder andere door het organiseren van sociaal culturele activiteiten en lokale groepen aan te moedigen hetzelfde te doen. Op die manier kunnen Roemenen en Vlamingen elkaars cultuur beter leren begrijpen en een meer open blik ontwikkelen op de wereld.

Kritische rol​

De kritische rol wordt vervuld via de maatschappelijke bewegingsfunctie en de leerfunctie. ADR-Vlaanderen wil  aanzetten tot kritisch denken, ervaringen faciliteren met andere culturen, een alternatieve blik te werpen op de Roemeense en Belgische samenleving/actualiteit en door activiteiten zoals debatten te organiseren.

Laboratoriumrol​

De laboratoriumrol heeft als doel het verlagen van drempels en het bevorderen van het inburgeringsproces bij Roemenen. In het kader van deze rol start ADR-Vlaanderen tijdens de beleidsperiode 2021-2025 een experiment in verband met het opleiden van vrijwilligers van Roemeense afkomst met als doel Roemenen in te burgeren en te betrekken als vrijwilliger bij de werking van ADR-Vlaanderen.

Missie & visie

ADR-Vlaanderen brengt Vlamingen en Roemenen samen waardoor inclusie sterk bevorderd wordt. Op deze manier draagt ADR-Vlaanderen bij tot de profilering van Vlaanderen als een open en inspirerende regio in Europa.

Missie ADR-Vlaanderen​

ADR-Vlaanderen is de autonome Vlaamse organisatie van vrijwilligers die:

 • Ondersteuning geeft aan vrijwilligersgroepen in Vlaanderen die zich engageren voor een duurzame en solidaire samenleving in Vlaanderen en Roemenië
 • Ondersteuning geeft aan de groeiende Roemeense gemeenschap in Vlaanderen en hun zelforganisaties
 • Werkt aan een betere bewustwording in Vlaanderen van de reële situatie in Roemenië.

 

ADR-Vlaanderen brengt Vlamingen en Roemenen samen waardoor inclusie sterk bevorderd wordt. Op deze manier draagt ADR-Vlaanderen bij tot de profilering van Vlaanderen als een open en inspirerende regio in Europa.

Visie ADR-Vlaanderen​

ADR-Vlaanderen is 30 jaar geleden ontstaan n.a.v. het feit dat 8.000 Roemeense dorpen dreigden te verdwijnen onder het bewind van dictator Ceaușescu. In Europa werd opgeroepen om een dorp te adopteren en in België gingen meer dan 350 gemeenten in op deze oproep.

Tot op vandaag zijn nog meer dan 50 vrijwilligersgroepen in Vlaanderen actief in hun Roemeense partnerdorp. ADR-Vlaanderen is reeds 30 jaar koepel van deze lokale ADR-groepen en heeft daardoor een unieke expertise opgebouwd wanneer het gaat over Roemenië.

ADR-Vlaanderen wil als koepel​

 • ADR-vrijwilligersgroepen begeleiden en ondersteunen.
 • De groeiende groep van Roemeense burgers in Vlaanderen als een nieuwe doelgroep benaderen via initiatieven zoals inburgering en integratie en de groeiende Roemeense (orthodoxe) gemeenschap in Vlaanderen.
 • Werken aan bewustwording in Vlaanderen over de reële situatie in Roemenië via eigen initiatieven maar ook via allerlei samenwerkingsverbanden met organisaties en diensten.

      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.