ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

Europese Pijler Sociale Rechten

De Europese pijler van sociale rechten draait om rechten voor een eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkt op basis van twintig fundamentele beginselen, verdeeld over drie hoofdstukken:

Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt

Billijke arbeidsvoorwaarden

Sociale bescherming en inclusie

De ervaring leert dat Europees beleid moeilijk doordringt tot op het lokaal niveau. Zeker voor mensen met een migratieachtergrond is het niet steeds evident deze rechten te doen naleven. Diverse instanties durven al wel eens een loopje nemen met de fundamentele waarden en normen die aan de basis liggen van deze Pijler. In eerste instantie organiseert ADR-Vlaanderen informatiemomenten over deze Pijler en diens diverse deelaspecten. Door de verscheidenheid aan contacten, detecteren we noden en ontwikkelen we een permanente werkgroep welke kritisch reflecteert over de toepassing van de Europese Pijler Sociale Rechten.

Categorie: Europese pijler van sociale rechten

      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.