ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

ADR nieuws

Dit was de Algemene Vergadering 2019

Op zaterdag 23 maart 2019 vond de Algemene vergadering van ADR-Vlaanderen plaats in Antwerpen.

Er werd tijdens deze dag vooral gekeken naar de toekomst van ADR-Vlaanderen. De thema’s integratie en inburgering en Orthodoxe kerken in Vlaanderen kwamen aan bod. Er waren enkele interessante gastsprekers gevolgd door een bezoek aan een orthodoxe kerk in de namiddag. Daarnaast is er een nieuw bestuur gekozen en werden de krijtlijnen van de nieuwe missie en visie van ADR-Vlaanderen voor de eerste keer voorgesteld. Hier sleutelt een werkgroep de komende maanden verder aan.

Bedankt aan iedereen die erbij was!


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.