ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

ADR nieuws

Algemene Vergadering ADR-Vlaanderen vzw

Op zaterdag 23 maart 2019 houdt ADR-Vlaanderen vzw haar jaarlijkse Algemene Vergadering.  Deze ontmoeting vindt dit jaar plaats in de Provincie Antwerpen, vermoedelijk in Berchem in de kantoren van Vormingsplus Antwerpen. Het beloofd een bijzondere vergadering te worden, want de leden van de Raad van bestuur van ADR worden verkozen of herkozen.  ADR-groepen die lid zijn en individuele leden hebben een raadgevende stem, dus jullie aanwezigheid is belangrijk.  Volgende agendapunten zullen eveneens aan bod komen:
– Kennismaking met initiatieven om inburgering van Roemenen in Vlaanderen te bevorderen
– Organisatie van de Roemeens orthodoxe kerk in Vlaanderen
In de volgende flashberichten kom je meer te weten over de locatie, uur van afspraak, verdere programma, … We houden je zeker en vast op de hoogte!


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.