ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

Fonds ‘Vrienden van ADR-Vlaanderen’

Vanuit de overheid is er weinig aandacht voor het algemeen welzijn in dorpen.

Wie zijn de 'Vrienden van ADR-Vlaanderen'?

De “Vrienden van ADR-Vlaanderen” willen een groep mensen verzamelen die kunnen en willen zorgen voor een duurzame ondersteuning van de initiatieven van ADR-Vlaanderen in Roemenië voor de uitbouw van thuiszorg en middenveldorganisaties.

Elk jaar worden de vrienden van ADR-Vlaanderen uitgenodigd om samen te vernemen hoe het gesteld is met de projecten. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook de bronzen leden (2 jaren steun), zilveren leden (3 jaren steun) en gouden leden (5 jaren steun) voorgesteld. Tevens zal je via het ADR-magazine Buna een gans jaar op de hoogte blijven van onze activiteiten.

Thuiszorg

De toetreding van Roemenië tot de Europese Unie in 2007 gaf de mogelijkheid aan de Roemenen om hun geluk elders in Europa te zoeken. Miljoenen Roemenen verlieten hun land om hun toekomst te zoeken in een ander land van de Europese Unie, meestal in West- of Zuid-Europa, of in de Verenigde Staten van Amerika of Canada. Ten gevolge van deze exodus ontstonden een aantal maatschappelijke problemen die onderbelicht blijven.

Door het “verdwijnen” van een generatie worden een aantal traditionele zorgtaken niet meer of onvoldoende opgenomen. Heel wat lokale ADR-groepen worden geconfronteerd met een gebrek aan zorg in hun Roemeense partnerdorp.

Middenveldorganisaties

Naast de aanpak van problemen met de gezondheidszorg ontwikkelt TON verschillende activiteiten die focussen op het opbouwen en versterken van sociale structuren (jeugd-, vrouwen- en mannenbeweging, VIZIDOM en seniorenwerking), en verder ook de ontwikkeling van landelijke structuren voor deze organisaties.

Een goed georganiseerd middenveld is noodzakelijk om de Roemeense inwoner het nodige gewicht te geven om op te komen voor een kwalitatieve gezondheidszorg. Zeker in de rurale gebieden, waar nog 50% van de Roemenen wonen en waar vanuit de overheden weinig aandacht is voor welzijn en sociale initiatieven.

Steun de 'Vrienden van ADR-Vlaanderen'

Uw steun kan op elk moment van het jaar gestort worden op het rekeningnummer
BE10 0000 0000 0404‘ met de gestructureerde mededeling ‘018/1440/00045‘.

Voor giften vanaf een bedrag van € 40 op jaarbasis zal de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest bezorgen in februari van het jaar daarop (art.145/33 WIB). Dit attest laat bij aangifte toe in principe 45 % van de gift te recupereren.

Download onze folders

Categorie: Fondswerving

Het ‘Fonds Vrienden van ADR-Vlaanderen’ is officieel gestart en zorgt ervoor dat giften aan ADR-Vlaanderen vanaf nu fiscaal aftrekbaar zijn. Dit kan voor individuen, maar ook voor bedrijven die belasting betalen in België.

Om fiscaal aftrekbaar te zijn moeten de giften gestort worden op de rekening van ADR bij de Koning Boudewijnstichting (KBS) én voorzien zijn van de juiste gestructureerde mededeling. Op dit moment is deze fiscale aftrekbaarheid verzekerd tot en met 31 oktober 2021. Deze periode kan verlengd worden mits akkoord van beide partijen: KBS en ADR-Vlaanderen.

Het rekeningnummer van ADR-Vlaanderen bij de Koning Boudewijnstichting is: IBAN BE10 0000 0000 0404

Gestructureerde mededeling: “018/1440/00045”

Bestemming van de giften

Momenteel kan het fonds gebruikt worden voor het realiseren van 2 doelstellingen.

Enerzijds het uitbouwen van thuiszorg in Roemenië en anderzijds het uitbouwen van middenveldorganisaties in Roemenië. Met andere woorden: The Open Network en aanverwante organisaties: AGLT, OLF, OLB, ADAM, …

De oprichters van het Fonds, Philippe Beke (vroeger Belgisch ambassadeur in Roemenië) en Jean-Pierre Descan (hoofd internationale dienst Christelijke Mutualiteiten), moeten akkoord gaan met de bestemming van de uitgaven via het Fonds. Ook de KBS zelf kijkt toe op de bestedingen en kan alle facturen van uitgaven opvragen bij ADR-Vlaanderen.

Je eigen gestructureerde mededeling

Stel dat je op pensioen gaat. Je geeft een feest maar wil geen cadeaus voor jezelf. Je wil wel oproepen om het thuiszorgproject te steunen via het fonds. Dan kan met de KBS worden afgesproken om een aparte gestructureerde mededeling in het leven te roepen zodat giften, gedaan naar aanleiding van jouw feest, in één overzicht kunnen gezet worden.

Meer informatie vind je hier.

Categorie: Ondernemen

      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.