ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

ADR nieuws

Covid-19 maatregelen voor verenigingen (update 8 december)

Opnieuw verstrengde maatregelen

De verstrengde maatregelen hebben tot doel om de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.

Weet dat de deelgewesten bovenop deze federale maatregelen nog extra maatregelen kunnen invoeren. Zo wordt het gebruik van CST vastgelegd door de deelstaten in een decreet/ordonnantie.


Ook lokale overheden (gemeenten, steden, provincies) kunnen extra maatregelen goedkeuren en bijv. beslissen om evenementen niet te laten doorgaan.

Gebruik vooral je gezond verstand. Indien bepaalde evenementen niet in veilige omstandigheden kan doorgaan, kan je beter overwegen om ze online te laten doorgaan (indien mogelijk), te verplaatsen of te annuleren.

Georganiseerde activiteiten

 • Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, dus ook alle georganiseerde activiteiten door het verenigingsleven. Dus bijv. ledenactiviteiten, bestuursvergaderingen, algemene vergaderingen, repetities van amateurkunstenorganisaties, enz. kunnen niet fysiek doorgaan.
 • Vormingen, workshops en opleidingen kunnen nog wel doorgaan. Ze worden beschouwd als ‘een dienst van een vereniging aan consumenten’. In dat geval dienen de veiligheidsregels wel nageleefd te worden (deelnemers informeren, middelen voor handhygiëne, desinfecteren, goede verluchting, enz.…).
 • Er is ook een uitzondering voor activiteiten met kwetsbare doelgroepen“activiteiten in georganiseerd verband binnen mogen worden georganiseerd wanneer deze gericht zijn op kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten die door professionelen omkaderd worden, overeenkomstig de toepasselijke protocollen.” (KB 4/12, Art.4). Het Basisprotocol Cultuur (6/12) geeft verduidelijking hierover: “Sociaal-culturele activiteiten, permanente vormingen en jeugdactiviteiten gericht op kwetsbare groepen zijn binnen wel nog toegestaan. Met name zijn dit activiteiten voor/met deelnemers met een specifieke medische, psychische of sociale problematiek. Deze activiteiten dienen te worden begeleid door een beroepskracht en/of georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van een professioneel kader.”
 • Georganiseerde activiteiten buiten zijn toegestaan en volgen dezelfde regels als private bijeenkomsten* (Boven de drempel van 50 pers. binnen of 100 pers. buiten zijn mondmaskers verplicht en is het
  CST verplicht voor zover het samenwerkingsakkoord dit toelaat.).
 • Sportieve activiteiten en jeugdactiviteiten: Voor sportieve activiteiten wordt verwezen naar de regels die vanaf 04 december van toepassing zijn. Voor jeugdactiviteiten wordt verwezen naar de regels die vanaf 04 december van toepassing zijn.
 • Alle buitenschoolse activiteiten zijn verboden.

*Met toegelaten ‘Private bijeenkomsten’ worden enkel nog privé-bijeenkomsten thuis of in een klein toeristisch logies, sport, huwelijken en uitvaarten bedoeld.

Evenementen

 • (Massa-)evenementen: vanaf 4/12 is er een verbod op indoor-evenementen met meer dan 4000 pers. Massa-evenementen kunnen enkel mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid
 • Evenementen voor max. 200 pers. kunnen vanaf 6/12 binnen, zittend, met mondmasker en met verplicht CST-gebruik vanaf 50 pers.
 • Evenementen buiten (of in een tent met minstens 2 zijden open) kunnen mits aandacht voor social distancing, mondmasker en crowdmanagement.
 • Het gebruik van CST kan vanaf 12j en 3 maanden. (Uitzondering: in horeca en fitness vanaf 16 jaar.)
 • Mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 6 jaar op die plaatsen waar het nodig is.

Medewerkers en personeelsleden worden niet meegeteld voor het bepalen van de aantallen.
!! Lokale en provinciale besturen kunnen deze regels verstrengen (wat de provincie Antwerpen overigens al heeft gedaan)

Horeca-activiteiten:

 • Vanaf 27/11 is het sluitingsuur voor de horeca 23u.
 • Aan tafel mag je max. met 6 personen zitten. In professionele horeca-inrichtingen is het gebruik van het CST en mondmaskers verplicht. Enkel wie zit moet geen mondmasker dragen.Voor wie eten of drinken nuttigt in andere zaken mag het mondmasker afzetten als hij eet of drinkt (kortstondige consumptie).
 • Er zijn dus geen verplichtingen voor niet professionele horeca beperkt tot deelnemers. Voor publieksactiviteiten dienen de regels van het horecaprotocol opgevolgd te worden. Blijvende aandacht is ook vereist voor afstand houden (1,5m), goede ventilatie, hygiëne-maatregelen, enz.
 • Tevens moet je de deelnemers vooraf informeren over de geldende maatregelen bij je activiteit. Ook het hebben van een COVID-coördinator (iemand die op de hoogte is van de geldende maatregelen en aanspreekpunt is) en een draaiboek blijft nuttig!

CO2-meter?

 • Er zijn ook verstrengingen voor het gebruik van CO2-meters. Voortaan is het gebruik ervan ook verplicht in besloten ruimten waar een evenement met een publiek vanaf 50 personen doorgaat.
 • De regelgeving wijst duidelijk naar de infrastructuur (niet naar activiteiten). Ga dus zeker na of dit het geval is indien je infrastructuur gebruikt voor een activiteit.

De gebruikte grenswaarden zijn: ​– tot 900/ppm(lucht is ok)– tussen 900/ppm en 1200/ppm(dringend lucht verversen, aantal dlns.verminderen– boven 1200/ppm ​

Het belangrijkste is dus de luchtventilatie! Regelmatig verluchten is noodzakelijk (of minder deelnemers in een kleine ruimte)!​ ​

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van De Federatie, op www.coronagids.be en www.info-coronavirus.be.

Heb je vragen? Neem dan contact op via info@adrvlaanderen.be


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.