ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

Brandpreventie

Europese training voor leerlingen
over brandpreventie en eerste hulp
door maatschappelijk engagement

Dit project werd opgericht  om Europese schoolkinderen bewust te maken van de risico’s van brand, de preventie ervan en de belangrijkste maatregelen die moeten worden getroffen in geval van nood en brand. Kinderen zijn een van de meest kwetsbare doelgroepen, vooral kinderen met een achtergestelde achtergrond (roma, immigranten, sociaal-economische problemen, enz.).

Door deel te nemen aan dit project hebben verschillende schoolinstellingen zich opengesteld voor nieuwe onderwijsactoren en voor de lokale gemeenschap. Ze boden de leerlingen een aangename, leuke en gastvrije omgeving waar ze hebben geleerd wat de gevaren zijn van brand en brandwonden. Ook de leraren hebben nieuwe methoden uit de informele en niet-formele context in hun reguliere onderwijsmethoden geïntroduceerd.

Aan het einde van het project hebben de kinderen niet alleen een beter inzicht gekregen in brandpreventie en het reageren in geval van brand, maar ook hun sociale en maatschappelijke vaardigheden zijn toegenomen. Ze voelen zich zelfverzekerder en verantwoordelijker tegenover de samenleving waarin ze leven.

Heeft je school niet deelgenomen aan het project?

Geen nood! Stichting brandwonden Stichting blijf een intensief preventiebeleid voeren dat er moet voor zorgen dat er zo weinig mogelijk slachtoffers te betreuren vallen.Via de onderstaande l link  vindt u een lijst van het beschikbare onderwijsmateriaal voor de verschillende doelgroepen.

Vlaams-Roemeense training

Het doel van het Geels Roemeniëcomité om  het vrijwillig brandweerkorps van Slatina-Timis naar een hoger niveau te brengen wordt gesteund door ISU Caransebes, zoals bleek

Lees verder »
Categorie: Brandpreventie

      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.