ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

ADR nieuws

Prijs voor een innovatief sociale economie-project gaat naar Eco Herbal

Eco Herbal IS ontving de prijs voor een innovatief sociale economie-project tijdens de derde Belgische week. Dit is de eerste keer dat zo’n prijs wordt toegekend in Roemenië, met als doel om sociale economie activiteiten en projecten te ondersteunen en te promoten. Sociale economie projecten werken aan de integratie van kwetsbare groepen in de maatschappij, maar zoekt ook naar creatieve, innovatieve oplossingen maatschappelijke, economische of milieugerelateerde problemen in de maatschappij. 

De derde Belgische Week vond plaats van 20 april tot 26 april 2015 in Boekarest en werd georganiseerd door de Belgisch-Roemeense Associatie van Ondernemers (BEROBA), in samenwerking met de Ambassade van België en The Open Network (TON).

De Belgisch-Roemeense Associatie van Ondernemers (BEROBA) werd opgericht in januari 2013. De belangrijkste doelstelling van deze associatie  is om een netwerk van ondernemers, actief tussen België en Roemenië, te creëren door het organiseren van seminaries, workshops, vergaderingen en bedrijfsbezoeken. Daarnaast worden er contacten gelegd met andere ondernemersorganisaties en wordt er gelobbyd bij de Roemeense en Belgische autoriteiten om te zoeken naar samenwerkingsverbanden en werkgroepen die bijdragen aan de creatie van een beter ondernemingsklimaat.

The Open Network is een organisatie die, op het moment van haar oprichting, 135 Belgische gemeenten en hun organisaties actief in Roemenië, samenbracht. Zij werken samen met lokale Roemeense organisaties en Vlaamse vrijwilligers.

Tijdens de derde editie van de Belgische Week vond een seminarie plaats over sociale economie. Hier werd onder meer besproken hoe steun kan verleend worden aan middenveldorganisaties, actief rond sociale economie. 

Eco Herbal IS SRL is een voorbeeld van zo’n organisatie die actief is op het vlak van sociale economie. Hun activiteiten het produceren en verwerken van geneeskrachtige planten en aromatisch planten. 

Origineel, Engelstalig artikel. 


      

      

            
      
      
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.